škôlka

sliepocky
Zelená škôlka sa nachádza v budove bývalej mestskej materskej školy. Na jar 2013 sme jej zrekonštruované, zmodernizované a zútulnené priestory otvorili nanovo – pre našich prvých škôlkarov. Okrem rozľahlých a členitých vnútorných piestorov sú deťom k dispozícii aj dve kryté terasy s rôznym hracími plochami a aktivitami, vďaka ktorým sa vyšantia na čerstvom vzduchu aj počas daždivých dní. K škôlke patrí tiež obrovská záhrada s rozlohou do 4000 m2, ktorá je plná zelene, aby sa v nej deti mohli učiť láske k prírode a získali tak ekologické cítenie. K dispozícií majú  skutočnú zeleninovú záhradku, v ktorej si deti samé pestujú zdravé plodiny. K bezpečným preliezkam a pieskovisku pribudne aj malé dopravné ihrisko.


Program

V našej škôlke fungujeme v dvoch samostatných triedach rozdelených podľa veku detí. Takto prispôsobený výchovno-vzdelávací proces umožňuje lepšie rozvíjanie jednotlivých  zručností. Individuálny prístup ku každému dieťaťu zaručuje podchytenie všetkých jeho schopností a ich následné rozvíjanie.

Našim základným pravidlom je každodenný pobyt detí na čerstvom vzduchu, ktorý  vplýva na nižšiu chorobnosť detí a následné zlepšenie imunitného systému.

DENNÝ REŽIM

6:30 – 8:00        Príchod do škôlky

8:00 – 8:30        Ranná rozcvička a komunikačný kruh

8:30 – 9:00        Desiata

9:00 – 10:00      Edukačné aktivity a krúžková činnosť

10:00 – 11:15     Pobyt vonku

11:30 – 12:00     Obed

12:15 – 14:00     Oddych

14:20 – 14:40     Olovrant

14:40 – 17:00     Poobedňajšie aktivity

Pedagógovia

O vaše deti sa postarajú tri pani učiteľky vzdelané v obore.

Cenník

Mesačný pobyt
ČasŠkolné/mesiac
Stravné/deň
celodenný
2-6 rokov
06:30 – 17:00
329 EUR
4,30 EUR
celodenný
0-2 rokov
06:30 – 17:00
349 EUR
4,30 EUR
poldenný
2-6 rokov
06:30 – 12:30 alebo 11:30 – 17:00
240 EUR
3,80 EUR
poldenný
0-2 rokov
06:30 - 12:30 alebo 11:30 - 17:00
279 EUR3,80 EUR
 
Trojdenný pobyt
Čas
Školné/mesiac
Stravné/deň
celodenný
2 - 6 rokov
06:30 – 17:00
240 EUR4,30 EUR
celodenný
0 - 2 rokov
06:30 – 17:00
279 EUR
4,30 EUR
Jednodňový pobyt
Čas
Školné/deň
Stravné/deň
0 - 6 rokov
06:30 – 17:00
Momentálne neposkytujeme
4,30 EUR
 
Babysitting
Čas
Cena/hodina
Stravná jednotka
pracovné dni
06:30 – 17:00
Momentálne neposkytujeme
podľa dohody
 
Deti ŠVVPČasŠkolné/deň
Stravné/deň
celodenný
0 - 6 rokov
06:30 – 17:00399 EUR4,30 EUR
poldenný
0 - 6 rokov
06:30 - 12:30 alebo 11:30 - 17:00349 EUR3,80 EUR
dvanásťdňový
0 - 6 rokov
06:30 – 17:00349 EUR4,30 EUR
 

 

Facebook
Top