poldenná škôlka

Školné za poldenný pobyt
2013/2014

  • Školský rok 2013/2014 i počas letných prázdnin – mesačný poplatok školné poldenné 149,- Eur + stravné 3,- Eur/deň poldenný pobyt dopoludnia od 7,00h – 12,00h stravné zahŕňa desiatu a obed + pitný režim,ovocie a zeleninu), alebo poploludní obed a olovrant + pitný režim, ovocie a zeleninu)


Ak je dieťa choré a rodič donesie potvrdenie od lekára, že dieťa bolo počas choroby v domácej starostlivosti, vráti sa mu školné za toto obdobie.


Facebook
Top