Facebook

Deň detí

11165117_678385182266018_827746911371532380_o Nezabudli sme ani na naše deti a venovali sme im zábavné popoludnie na dvore. Deti museli plniť rôzne veselé aktivity a po nazbieraní dostatočného počtu minci si zaslúžili odmenu. Mohli sa vyšantiť aj na skákacom hrade, trampolíne a skrášliť... [ [:SK]Zobraziť[:en]read more[:RU]... ]

Deň MATIEK

11229722_672534639517739_7079320370029135926_o V máji si naše deti s pani učiteľkami pripravili vystúpenie venované svojím MAMIČKÁM ako prejav vďaky za ich lásku a opateru. Program bol rozdelený do dvoch skupín podľa veku detí. V jasličkách si deti nacvičili básničku a tančeky.V škôlkarskej... [ [:SK]Zobraziť[:en]read more[:RU]... ]

Naše nové priestory

037       Tak ako sa na jar prebúdza príroda, prebudili sa aj naše priestory. Vytvorili sme pre vaše deti oázu pokoja, ale aj radosti a detského šantenia. Plochu v triedach tvorí detský certifikovaný nábytok a rôzne edukačné pomôcky,... [ [:SK]Zobraziť[:en]read more[:RU]... ]

Top